De Imker

Ik ben Desiree Holtkamp. De interesse in het immen en mijn voorliefde voor flora en fauna in brede zin heb ik al van mijn vroege jeugd toen in opgroeide in Woudenberg. Mijn 50ste jaar naderde, het zogenaamde jubeljaar, en ik besloot mij terug te trekken in een sabbatical. Daar heb ik onder andere invulling aan gegeven door een cursus tot imker te gaan volgen. Na de cursus te hebben gevolgd bij Henk Kok van NBV Bijenvereniging de Immenhof te Veenendaal is mij op 9 december 2017 het diploma tot bijenteelthouder door de NBV uitgereikt. Het is een prachtig 50ste levensjaar gebleken en een zeer bijzonder jaar ten aanzien van het imker. Later meer daarover.